Telefon : +90 212 585 01 77

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

  • Türkistan coğrafyasında yıllardır devam eden esarete bağlı olarak halk üzerinde oluşan olumsuzlukları (kimliğinden soyutlanma ve özgüven noksanlığı gibi) gidererek, sağlam şahsiyet kazandırmak.
  • Genç kuşakların daha eğitimli, birlik ve kardeşlik bilinci daha kuvvetli bireyler oluşmasına katkı sağlamak.
  • Türkiye’de ve diğer ülkelerde eğitim gören Türkistanlı ve diğer ülke öğrencilerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak ve her alanda kendinin geliştirmelerine imkân oluşturmak.
  • Genç ve gelecek nesillerin daha eğitimli ve daha şahsiyetli ve milli benliğe sahip yetişmesi için çalışmak, ortam hazırlamak.
  • Türk – İslam coğrafyası halkının sahip olduğu mefkûre doğrultusunda yükselmesi için ilmî çalışmalar yapmak, akademik ortam ve imkân hazırlamak.
  • Milli ve Manevî kimliğimize uygun olarak hazırlanan projeler çerçevesinde kalıcı ve sürekli Eğitim ve Öğretim kurumları tesis etmek ve bunları sürdürmek için imkân hazırlamak.
  • Türk – İslam coğrafyası ülkeleri öğrencilerine her türlü burs, barınma, iaşe ve ibate imkânı sağlamak ve bu doğrultuda çözümler üretecek çalışmalar yapmak.

Misyonumuz

  • Tarihte (özellikle Karahanlılar Döneminde) Büyük Türkistan coğrafyasının ilim, sanat ve kültür alanlarında elde ettiği yüksek medeniyeti, şanlı ve köklü misyonunu yeniden diriltmek, yeni nesillere öğretmek ve bu nesillere tarih ve millet şuuru kazandırmak. Yeni nesil Türkistan gençlerinin her alanda gelişmesine yardımcı olmak ve katkı sağlamak. Tüm İslam coğrafyasında yaşayan halklar arasında ortak değerlere dayalı kardeşlik şuuru geliştirmek.Türkistan Türkleri arasında var olan dini ve milli kimliği daha da pekiştirip kuvvetlendirmek. Özellikle genç Türkistanlıların her alanda akademik çalışmalar ilmi kariyer yapmalarına yardımcı olmak. Türkistanlı gençlerin adalet, özgüven ve sorumluluk gibi evrensel insanî değerler kazanmalarına yardımcı olmak ve dünya ile uyumlu inançlı, şuurlu ve sorumluluk sahibi birer Müslüman fert olmalarına katkı sağlamak.