Telefon : +90 212 585 01 77

Eğitim Merkezlerimiz Hakkında

Satuk Buğrahan Eğitim Merkezi

Kadim tarihi mekan – Türkistan coğrafyası, İslamiyeti kabul ettikten sonra asırlar boyunca kendine has zengin ve güçlü Türkistan İslam medeniyetini ortaya çıkarmıştır. Karahanlılar Sultanı Abdulkerim Satuk Buğra Hanın Müslüman olmasıyla birlikte, bu topraklar İmam Buhari, Tirmizi, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud ve sayısız alimlere yurt olmuş mübarek topraktır. Vakfımız tarihe ismini altın harflerle yazdıran, Türklerin İslam ile müşerref olmasına vesile olan, büyük Türk hükümdar Abdulkerim Satuk Buğra Hanın namını ve sönmez arzularını evlatlarına yetiştirmeyi, ecdad ruhunu genç kuşağa aşılamayı kendine vazife edinmiş, yurt sever Türk ve Türkistanlıların desteğiyle vakfımız Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı adıyla  2012 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vakfımız Doğu Türkistan gençleri için din dersleri, Uygur dili dersleri, ana okul dersleri, ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri, kişisel gelişim dersleri, yurt, burs ve öğrenim danışmanlığı gibi bir çok alanda hizmet vermektedir. 2016 yılındaki büyük göçten sonra, Türkiye’deki Doğu Türksitanlı’ların sayısı artmıştır. bunların büyük çoğunluğu ise çocuklar ve gençlerden teşkil etmektedir. Bu nedenle Vakfımız hizmetlerini daha da verimli hale getirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi hedeflemiş, Türkiye’nin farklı İllerinde şubeler açarak eğitim merkezleri kurmuştur. Şuan Vakfımız, Türkiye’de üniversite eğitimi alan binden fazla öğrenciye burs, yurt ve eğitim desteği gibi çeşitli hizmetler vermektedir.

Vakfımız Doğu Türkistan gençleri için geleceğe yolculuklarında yol gösterici bir ışık olmaya devam edecektir.

Amacımız

Amacımız Tarihte, özellikle Karahanılar döneminde Büyük Türkistan coğrafyasında derin kök salmış bilim, sanat ve kültürün birleşiminden oluşan zengin kültürümüzün ve görkemli ideallerimizin yeniden canlandırılmasıdır. Yetişmekte olan Türkistanlı gençlerin her ortamda gelişmeleri için destek olmak ve ortak güç çıkarmak, İslam coğrafyasında yaşayan halklar arasında ortak değerlere dayalı kardeşlik yaratmak, Türkistan gençleri arasındaki dini ve milli kimliği güçlü bir şekilde vurgulamak, Özellikle Türkistan gençlerinin her alanda akademik araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yürütmelerine yardımcı olmak, onların adalet, sorumluluk bilinci ve özgüven duyusu gibi uluslararası değer anlayışına sahip olmalarına yol göstermek ve topluma uyum sağlayan imanlı, şuurlu, mesuliyet sahibi birer Müslüman genç olmaları doğrultusunda mücadele etmektir.

Hedefimiz

  • Türkistan coğrafyasında uzun zamandır süregelen zulüm nedeniyle gençlerimizdeki milli ve dini kimliğin zayıflaması, özgüven kaygı vb halleri iyileştirmek, sağlam kişilik oluşturmak.
  • Gençlerin daha da bilinçli, birleştirici, mutlu ve güçlü yetişmesi için çalışmak.
  • Türkiye’de ve yurtdışında eğitim alan Türkistanlı öğrenciler ve diğer öğrencilerin de eğitimine katkıda bulunup, çeşitli alanlarda kendini yetiştirmeleri için fırsat yaratmak.
  • Bilinçli, benlik duyusu güçlü, milli kimliğini unutmayan yeni nesiller yetiştirmek.
  • Türk İslam coğrafyası ile ilgili fikirlere dayalı bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar yapmaya olanak  sağlamak.
  • Milli ve manevi kimliğimize uyarlanmış planlarla etkili ve uzun vadeli bir eğitim sistemi oluşturmak.
  • Türk İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinden gelip eğitim alan öğrencilere burs ve yurt imkanı, gündelik ihtiyaçlarını giderilmesi, maddi yardımlarda bulunmak ve bu gibi meselelerin çözümü için çare aramak.

Eğitim Hizmetlerimiz:

Vakfımızca İstanbul ve Konya’da kurulan merkezlerimizde mesleki ve üst düzey ana dil dersleri, Uygur tarihi ve dini derslere ek olarak Bilgisayar eğitimi, Robotik Kodlama, İngilizce dersler verilmektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine takviye dersleri (Matematik, Türk dili, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersi) vermektedir. Vakfımızın amacı, kendi inancı, dili, kültürü ve kimliğini unutmayan, yeni çağın bilgilerini sıkı kavrayan bilinçli yeni nesil yetiştirmektir.

İstanbul’da ve Konya’da Satuk Buğrahan Eğitim Merkezimizin şubeleri bulunmaktadır ve bu eğitim merkezlerinde  Anaokul, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim hizmetleri verilmektedir.

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Hazırlık Sınıfları