Telefon : +90 212 585 01 77

Hakkımızda

Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı

Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı

Kadim tarihi mekân – Türkistan coğrafyası, İslamiyet’i kabul ettikten sonra 12 asır içinde kendine has zengin ve güçlü Türkistan İslam medeniyetini ortaya çıkarmıştır. Karahanlılar Sultanı Abdulkerim Satuk Buğra Hanın ümslüman olmasıyla birlikte, bu topraklar İmam Buhari, Tirmizi, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud ve sayısız alimlere yurt olan mübarek topraktır. Vakfımız tarihe ismini altın harflerle yazdıran, Türklerin İslam ile müşerref olmasına vesile olan, büyük Türk hükümdar Abdulkerim Satuk Buğra Hanın namını ve sönmez arzularını evlatlarına yetiştirmeyi, ecdat ruhunu genç kuşağa aşılamayı kendine vazife edinmiş, yurtsever Türk ve Türkistanlılar desteğiyle 2012 senesinde İstanbul’da kurulmuştur. Vakfımız Doğu Türkistan gençleri için din dersleri, Uygur dili dersleri, ana okul dersleri, kişisel gelişim dersleri, yurt, burs ve öğrenim danışmanlığı gibi birçok alanda hizmet vermektedir. 2016 senesindeki büyük göçten sonra, Türkiye’deki Doğu Türkistanlıların sayısı artmıştır. Bunların büyük çoğunluğu ise çocuklar ve gençlerden teşkil etmektedir. Bu nedenle Vakfımız hizmetlerini daha da verimli hale getirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi hedeflemiş, farklı İller ’de şubeler açmış ve eğitim merkezleri kurmuştur. Şu an Vakfımız Türkiye’de üniversite eğitimi alan binden fazla öğrenciye çeşitli hizmetler vermektedir. Vakfımız Doğu Türkistan gençleri için geleceğe yolculuklarında yol gösterici bir ışık olmaya devam edecektir.