Telefon : +90 212 585 01 77

Eğitim Merkezlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

Eğitim Merkezlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

Satuk Buğrahan Eğitim Merkezi

Kadim tarihi mekan – Türkistan coğrafyası, islamıyeti kabul ettikten sonra 12 asır için’de kendine has zengin ve güçlü Türkistan İslam medeniyetini ortaya çıkarmıştır. Karahanlılar Sultanı Abdulkerim Satuk Buğra Hanın müslüman olmasıyla birlikte, bu topraklar İmam Buhari, Tirmizi, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud ve sayısız alimlere yurt olan mübarek topraktır. Vakfımız tarihe ismini altın hariflerle yazdıran, Türklerin İslam ile müşerref olmasına vesile olan, büyük Türk hükümdar Abdulkerim Satuk Buğra Hanın namını ve sönmez arzularını evlatlarına yetiştirmeyi, ecdad ruhunu genç kuşağa aşılamayı kendine vazife edinmiş, yurt sever Türk ve Türkistanlılar desteğiyle 2012 senesin’de İstanbul’da kurulmuştur.

Vakfımız Doğu Türkistan gençleri için din dersleri, Uygur dili dersleri, ana okul dersleri, ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri, kişisel gelişim dersleri, yurt, burs ve öğrenim danışmanlığı gibi bir çok alanda hizmet vermektedir. 2016 senesin’deki büyük göçten sonra, Türkiye’deki Doğu Türksitanlıların sayısı artmıştır. bunların büyük çoğunluğu ise çocuklar ve gençlerden teşkil etmektedir. Bu nedenle Vakfımız hizmetlerini daha da verimli hale getirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi hedeflemiş, farklı İller’de şübeler açmış ve eğitim merkezleri kurmuştur. Şuan Vakfımız Türkiye’de üniversite eğitimi alan binden fazla öğrenciye çeşitli hizmetler vermektedir.

Vakfımız Doğu Türkistan gençleri için geleceğe yolculuklarında yol gösterici bir ışık olmaya devam edecektir.

 

Amacımız

Amacımız Tarihte, özellikle Karahanılar dönemin’de Büyük Türkistan coğrafyasında derin köklü salmış bilim, sanat ve kültürün birleşiminden oluşan zengin kültürümüzün ve görkemli ideallerimizin yeniden canlandırılmasıdır. Yetişmekte olan Türkistanlı gençlerin her ortamda gelişmeleri için destek olmak ve ortak güç çıkarmak, İslam coğrafyasında yaşayan halklar arasında ortak değerlere dayalı kardeşlik yaratmak, Türkistan gençleri arasındaki dini ve milli kimliği güçlü bir şekilde vurgulamak. Özellikle Türkistan gençlerinin her alanda akademik araştırma ve bilimsel çalışmalar yürütmelerine yardımcı olmak, onların adalet, mesuliyet ve özgüven duyusu gibi uluslararası değer anlayışına sahip olmalarına yol göstermek ve dünyaya uyum sağlayan imanlı, şuurlu, mesuliyet sahibi birer müslüman genç olmaları doğrultusunda mücadele etmektir.

Hedefimiz

  • Türkisan coğrafyasında uzun zamandır süregelen zulüm nedeniyle gençlerdeki milli ve dini kimliğin zayıflaması, özgüven kaygı vb halleri iyişleştirmek, sağlam kişilik oluşturmak.
  • Gençlerin daha da bilinçli, birleştirici, mutlu ve güçlü yetişmesi için çalışmak.
  • Türkiye’de ve diğer ülkeler’de eğitim alan Türkistanlı öğrenciler ve diğer milletlerden olan öğrencilerin’de eğitimine katkıda bulunup, çeşitli alanlarda yetişmeleri için fırsat yaratmak.
  • Bilinçli, benlik duyusu güçlü, milli kimliğini kaybetmeyen yeni nesil yetiştirmek.
  • Türk İslam coğrafyası ile ilgili fikirlere dayalı bilimsel araştırmalar yapmak ve akademik gelişim fırsatları sağlamak..
  • Milli ve manevi kimliğimize uyarlanmış planlarla etkili ve uzun vadeli bir eğitim sistemi oluşturmak.
  • Türk islam coğrafyasının çeşitli yerlerinden gelip eğitim alan öğrencilere burs, yurt imkanı, gündelik ihtiyaçlarnı gidermek vb maddi yardımlarda bulunmak ve bu gibi meselelerin çözümü için çare aramak.

 

Eğitim Hizmetlerimiz:

Vakfımızca istanbul ve konyada kurulan merkezler de mesleki ve üst düzey ana dil dersleri, Uygur tarihi ve dini derslere ek olarak Bilgisayar eğitimi, Robotik Kodlama, ingilizce, diğer yabancı diller ve ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine takviye dersleri (Matematik, Türk dili, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersi) vermektedir. Vakfımızın amacı, kendi inancı, dili, kültürü ve kimliğini unutmayan, yeni çağın bilgilerini sıkı kavrayan bilinçli yeni nesil yetiştirmektir.

İstanbulun Küçükçekmece ilçesin on binlerce Uygur Türkü kardeşlerimiz yaşamaktadır, çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişebilmesi için Satuk Buğrahan Eğitim Merkezlerinde Anaokul, İlkokul ve Ortaokul öğrencilere yönelik eğitim hizmetleri verilmektedir.

 

Ana Okulu

İlk Okul

Ortaokul

Hazırlık Kursları
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest