Eğitim Danışmanlığı

Günümüzde Türkiye’de Doğu Türkistan ve Orta Asya’dan gelen birçok öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrenciler kendi ülkelerinin geleceğine ...

Öğrenci Bursları

Türkiye’de Doğu Türkistan ve Orta Asya’daki Türk devletlerinden gelen bir kaç bin öğrenci eğitim almaktadır, bu öğrencilerin çoğunun ...

Öğrenci yurdu

Türkiye’de Doğu Türkistan’dan ve Orta Asya’daki başka Türk devletlerden gelen bin civarında öğrenci mevcuttur, öğrencilerin ...

BİZ KİMİZ

Kadim bir tarihî geçmişe sahip olan Türkistan coğrafyası, 12 asırdır İslam kültürüyle yoğrulmuş köklü bir medeniyet merkezidir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Hunlarla başlayıp Tabgaçlar’ın, Göktürkler’in, Uygurlar’ın, Karahanlılar’ın, Gazneliler’in, Harzemşah ve Selçuklular’ın asırlar boyunca kök saldıkları, karış karış iz bıraktıkları bu Türk yurdu, Karhanlılar döneminde ilim ve medeniyet bakımından oldukça gelişmiştir. Özellikle Karahanlılar Hakan’ı Abdülkerim Satuk Bağrahan’ın İslamı kabul etmesiyle, bu topraklar Ahmet Yesevi’ye, Şah-ı Nakşibendi’ye, İmam-ı Buhari’ye, Tirmizi’ye, İbn-i Sina’ya, Farabi’ye, el-Biruni’ye, Harezmi’ye, Uluğ Bey’e, Yusuf Has Hacib’e, Kaşgarlı Mahmut’a ve daha yüzlerce ilim, irfan ve gönül sultanına, ev sahipliği yapan bereketli topraklar olmuştur. Vakfımız, şanlı tarihimize tarihine adını altın harflerle yazdırmış Türklerin İslam’la müşerref olmasında büyük katkı sağlamış olan,şu anda türbesi Türkistan’ın tarihi Başkenti Kaşgar iline bağlı Artuş ilçesinde bulunan büyük Türk Hakan’ı Abdülkerim Satuk Bağrahan’ın adını ve Misyonunu nesillere tanıtmak,ecdat ruhunu genç kuşaklara aktarmak ve kabul ettirmek maksadıyla, hayırsever Türk ve Türkistanlılar tarafından, SATUK BUĞRAHAN İLİM VE MEDENİYET VAKFI (SİM Vakfı) olarak 2012 Yılında kurulmuştur. Türkistan coğrafyasından Türkiye’ye gelen öğrencilere her türlü burs, barınma ve iaşe imkânı sağlamak, ücretsiz eğitim danışmanlığı gibi hizmetleri vermektedir.

Faaliyetlerimiz

Duyurular

Eğitim

Vakfımız mutad hizmetlerinden ayrıca 2015 yılı boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı proje destek kapsamında yüzlerce gence hizmet vermektedir.

Öğrenci Yurdu

öğrenci evleri, ortalama 8-9 öğrencinin barındığı, başlarında yetişkin bir sorumlunun olduğu, vakıf merkezi tarafından eğitimleri takip edilen hizmet merkezidir

Eğitim Merkezi

Öğrenciden hiçbir ücret talep edilmeden 30 imam hatip-hafızlık öğrencisiyle başlayan bu hizmet, her geçen sene imkanlar nispetinde daha da inkişaf edecektir.

Ecdadın İzinden Geleceğe ...

Eğitim danışmanlığı, Eğitim Bursları, Eğitim ve Geliştirme, Öğrenci Kampı, Öğrenci Yurdu, Anaokul ve Kuran Kursları

Özel Öğrenciler, Özel Eğitimler

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, başarılı, sağlıklı, özgüven duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla vakfımız gönüllüleri tarafından hizmetleri ifa edilen, Fatih –...

Read More